Q
Espai central

 

Q és un espai de retir en plena naturalesa on experimentar
una vida sencilla i conscient, de baix impacte ambiental.

La vida a Q està lligada als cicles estacionals de llum solar, temperatures i
els recursos disponibles a cada moment.
Una vida orgànica, lligada a factors naturals en constant moviment.


L'espai-base central s'abasteix d'aigua de manantial, disposa de dos plaques solars
per a tenir una mica d'electricitat, una placa solar tèrmica per 150l. d'aigua calenta,
un water sec interior i una gran llar de foc per donar calor i cuinar quan no hi ha sol.
No utilitzem gas, cuinem amb foc o amb la cuina solar a l'exterior, segons el temps.

 

Entrada nort-est Entrada sur-oest


Entrant pel nort hi ha el foc, entrant pel sur, l'aigua.
Foc i aigua regeixen l'espai.

El disseny interior ha estat ideat per a cobrir les necessitats bàsiques tant
materials com espirituals, indagant alhora en la relació espai-hàbits i recursos.

Un espai atipic en molts sentits, que et convida a canviar de perspectiva, obrir la mirada,
experimentar altres formes de relacionar-te i esdevenir conscient dels actes més quotidians.

 

Una font dintre l'espai amb una
gran pica d'aigua, serveix tant per
la cuina com per la zona d'higiene.
Això implica gran respecte i consciència
vers l'aigua, i mantindre la pica sempre neta!




Allotjaments

Un altell amb tarima de fusta
permet allotjar tipo refugi
un màxim de 6 persones.

També hi han dos habitacions
a la planta baixa,
junt a l'espai polivalent.



Espai polivalent

Junt al foc, una sala d'uns 50 metros quadrats,
amb mobiliari móvil segons la necessitat del moment.


Espai de meditació i d'estudi, amb 2 zones
de biblioteca i una piçarra de 2'40 x 1'20m.


Un espai obert i lluminós,
casa-refugi-estudi-taller-temple.


Altres infraestructures: 3 cabanes individuals

Q