Neus Buira Ferré

 

Neix a Lleida en 1967.

Reb una formació perllongada especialitzada en ART i FILOSOFIA.

 

En 1986, havent realitzat BUP i COU en ciències pures, s'inicia en el món de l'Art

contemporani; diverses escoles (EINA, QUAM, École de Nîmes, Kunstakademie-Düsseldorf,...),
pluralitat de tecnologies (pintura, escultura, instal.lació, fotografia, video, disseny);
conformaren
un procès artístic intens, ric en llenguatges, estètiques i valors culturals.

 

En 1993 desprès de viure 2 anys a Alemanya, torna a Barcelona per estudiar Filosofia (UB),

compaginant durant 7 anys: classes i exàmens, treballs varis de subsistència,

producció artística i exposicions.

Al llarg dels 90, el seu treball artístic i filosòfic, se centra en diverses qüestions

relaciones amb IDENTITAT I CULTURA contemporània.

 

En 1998, inicia una etapa crítica de reflexió i recerca de valors, en la que va

prenent progressiva distància dels circuïts convencionals de difusió de l’art.

Aquest mateix any, comença també el seu treball pedagògic artístic-filosòfic.

L'any 2000, en llicenciar-se en Filosofía, conclou el període acadèmic-teòric,

efectuant-se en el seu procès la fusió d' ART – PENSAMENT i VIDA.

Des de llavors nbf és el nom que designa el seu treball creatiu.

 

Actualment m'interessen qüestions relacionades amb

Creativitat i Comunicació_Economia i Metafísica.

 

Una societat sense art, és una societat espiritualment morta.

Un dels problemes de l'art contemporani, és la dificultat per

compendre el seu <si mateix>. L'art no és "com si", ... és el que és.

Art és tot acte creador en el que s'expressa un subjecte.

 

La creativitat és manifestació de la llibertat que tots posseim dintre.

Comunicar és abans que res, estar present;

un ésser-aquí compartit per 2 o més individus.

 

La economia és intel.ligència vital i administra el que hi ha;

és alhora instint i conciència.

 

La metafísica és tot allò que fem, sentim i pensem,

més enllà dels límits establerts per la física; més enllà de lo visible

i mesurable, és experiència visió i relació amb lo desconegut.

 

 

 

COLOR

No podria explicar exàctament què és el color,

tan sols diria que és quelcom relacionat amb la matèria,

la llum i la temperatura, un fenòmen associat a la visió,

la sensibilitat i la vida.

 

No és el mateix un fons violeta que un fons groc.

No és el mateix una paraula negra que una paraula

blanca o grisa o ... .

No és el mateix un foc taronja que un foc blau.

No és el mateix un tomàquet vermell.ataronjat.terra.dens

que un de vermell.ataronjat.metall.brillant.

El color també és expressió de la cultura, de l'estat anímic,

... de moltes coses. És presència sutil.

 

Es pretèn treballar la immediatesa, sensorialitat i percepció

a travers del COLOR.

Experimentar, sentir, disfrutar, compendre, expressar.

Cada classe s'actualitza en funció de l'inevitable i

imprevisible influx de les restants disciplines, i de les

situacions viscudes tant individual com col.lectivament.