Centre d'Experimentació
Molinos (Terol, Aragó, Espanya)
www.qcentro.org · info@qcentro.org
Tel. 634320010

Unir-se al projecte


¿Quin tipus de gent busquem?

Ascetes-yoguis vegetaria.ns/nes entre 42 i 63 anys

  • Amb clara decisió de viure al camp en contacte amb la natura i els elements.

  • Amb un treball intern seriós, conscients del seu ego i del seu personatge,
    tant de lo lluminós com de la foscor, a fi d'una comunicació i convivència sana.

  • Amants de la vida simple i l'austeritat en un sentit contemporani.

  • Amb polivalència per treballar en les tasques diaries de subsistència: domèstica
    (ordre i higiene, cuina, administració, oficina), horts, manteniments, llenya, etc.

  • Amb esperit cooperatiu i així mateix amb necessitat i respecte a la individualitat.

  • Amb solvència econòmica o un mínim estalvi fet.


Procès de participació

1) Presenta't segons consideris.

2) Parlem: primeres converses telefòniques.

3) Vine per a un període de prova d'1 mes.

4) Si és farovable per ambdues parts, s'estén a 1 any de convivència.

5) Després del primer any, si continua essent favorable per a tots,
un si vol pot esdevindre membre i construir-se el seu espai indidivual.