Centre d'Experimentació
Molinos (Terol, Aragó, Espanya)
www.qcentro.org · info@qcentro.org
Tel. 634320010

Unir-se al projecte


¿Quin tipus de gent busquem?

Vegetarians entre 42 i 63 anys:

 • Amb un treball intern seriós, autoconscients del seu ego, del seu personatge,
  de les seves virtuts i defectes, a fi d'una comunicació i convivència sana,
  sincera i noble.

 • Amb clara decisió de viure al camp en contacte amb la natura, els elements
  i els ritmes de la llum solar. Amants de la vida simple, l'austeritat i sobrietat
  elegant.

 • Amb sensibilitat per a l'ordre i neteja (mindfulness domèstic), a fi de mantenir
  la armonia i bellesa dels espais.

 • Polivalents o amb capacitat d'aprenentatge per treballar en les diverses tasques
  de subsistència: domèstica, administració, hort, manteniments, llenya, etc.

 • Amb esperit cooperatiu i a la vegada amb necessitat de solitud.

 • Amb solvència econòmica o un mínim estalvi fet.


Procès de participació

1) Presenta't segons consideris.

2) Parlem: primeres converses telefòniques o videoconferències.

3) Vine per a un període de prova d'1 mes.

4) Si és farovable per ambdues parts, s'estén a 1 any de convivència.

5) Després del primer any, si continua essent favorable per a tots,
pots esdevindre membre i construir-te el seu espai indidivual.