Què és, finalitat i valors

Origen i estat actual

Viabilitat i organigrama feines

Contacte i Donacions


Unir-se al projectetardor 2017


Infraestructures
Estades de Recés espiritual
Estades de Voluntariat (es)

Estades de Facilitació i Assessorament (es)


Informe anual (es)

2018 Sànscrit : invitació per a un periode ¡ntensiu de gramàtica i traducció

Event especial Juliol 2016: Encontres sobre la vellesa i la mort


 


 

Què és, finalitat i valors

Q és un espai de retir envoltat de natura,
on experimentar una forma de vida sencilla i conscient, de baix impacte ambiental.

Un lloc on interioritzar, meditar, canviar hàbits, esdevenir conscients, ésser si mateix.


Concepte
Centre d'Experimentació

A Q experimentem un modus vivendi que integra 3 dimensions capdals de la vida humana: Economia, Ètica i Espiritualitat.
3 esferes indispensables per al devenir de la sostenibilitat local i planetaria.

Experimentem i indaguem amb els següents propòsits a mig i llarg plaç:

 1. A nivell econòmic:
  Tendir vers un sistema econòmic basat el 50 % en intercanvis monetaris i l'altre 50% en intercanvis no monetaris,
  on progressivament es redueixi l'ús del diner y augmenti proporcionalment el bescanvi, el vincle i teixit social.
  Per això, considerem imprescindible: reduir les necessitats, optimitzar la gestió de tots els recursos,
  establir ritmes i temps laborals organics lligats als cicles naturals.

 2. A nivell ètic:
  Assentar una comunitat de 6 persones afins, capaces de desenvolupar una organització sense lider, àgil i eficaç.
  Una conjunció d'‹‹uns›› co-dirigint Q. Això requereix en cada persona plena capacitat d'autodeterminació,
  iniciativa i ejecució; molta consciència, responsabilitat i transparència.

 3. A nivell espiritual:
  Afiançar el cercle de persones que escolleixen
  Q per a realitzar llurs pràctiques, iniciacions i ensenyances,
  ja siguin retirs individuals o amb petits grups. Facilitem un espai obert a totes les tradicions no duals.
  I un lloc d'encontre inter-i-transreligiós.

hivern 2006


tardor-hivern 2011Finalitat
Oferir un entorn favorable per al desenvolupament i realització de l'ésser humà, en profit d'una Cultura de Pau.


Valors


ECONOMIA
Entenent per 'economia' l'art d'administrar la matèria i l'energia, experimentem i indaguem en el desenvolupament d'un
sistema econòmic basat en el lliure intercanvi de bens materials, treball, coneixements, i en el lliure acte de donar.
Establint una economia central que respecti la llibertat econòmica individual.

Principi i propòsit clau: Establir relacions equànims. Prescindir d'allò innecessari.

Valors econòmics
La AUSTERITAT, la sobrietat, mesura i respecte a la matèria.
La GENEROSITAT, allò que un aporta sense obtenció d'un benefici medit.
La AUTARQUIA, valdre's dels propis recursos per lograr la supervivència.
La TRANSPARÈNCIA administrativa i financera.
La CONCRECIÓ en l'us dels mitjans per a fins no especulatius.
La QUALITAT, primar la qualitat per sobre de la quantitat.
L'ESTALVI, Reduir-Reusar-Reciclar.
El TREBALL, comprés com a via d'alliberament quan es realitza sense esperar els seus fruits.


ÈTICA
Entenent per 'ètica' els valors, principis i pràctiques que orienten el quotidià i ajuden a ubicar la demanda conscient de l'instant;
busquem establir una organització sense lider, basada en l'absolut respecte a l'individu i als fins del projecte.

Principi i propòsit clau: Lograr una organització àgil i eficaç que conjugui: consciència, responsabilitat i transparència.

Valors ètics
La NOBLESA, la sinceritat, transparència, claretat i bondat.
El RESPECTE, la humilitat, acceptació i gratitud.
El DIÀLEG d'humà a humà, saber escoltar i parlar sense etiquetes ni rols.
El CONSENS, l'acord en comú per a estipular hàbits, costums i rutines.
La RESPONSABILITAT, el compromís amb un mateix, els altres i el projecte.


ESPIRITUALITAT
Entenent per 'espiritualitat' el reconeixement i realització de l'essència, anomenis Déu, Ser, Esperit, Consciència,
Llum, Vacuïtat, Amor, Tao, Alà, Brahma, Llibertat, etc.; oferim un entorn favorable per al desenvolupament espiritual,
obert a totes les tradicions del món.

Principi i propòsit clau: La total realització i lliberació de l'ésser humà; anar més enllà del personatge; transcendir la dualitat.

Valors espirituals
L'AMOR, allò que transcendeix el "tu" i el "jo", la compassió, l'entrega.
La SAVIESA, el Coneixement profon de pertenença a la totalitat.
La LLIBERTAT, reflexe de la Consciència.
La CREATIVITAT, principi vital generador i regenerador de l'existent.
El SILENCI, en tant força-presència del Ser.

 

Què és, finalitat i valors · Viabilitat i organigrama feines · Contacte i Donacions

Origen i estat actual

Q sorgeix de dos corrents que es fonen en una, viure conscient.

Europa, Barcelona 2001

Per un costat sorgeix de la inquietud social i la necessitat de fer "algo" per la Pau i la Democracia,
necessitat de transcendir les dualitats que ens mantenen en conflicte i viure dignament com humans.
D'aquest impuls sorgeix al 2002 el web-manifiest quelcom.net .
Anys més tard, pendré la lletra q com a nom del projecte.

India, Arunachala 2003 · Himâlaya 2004

Per un altre costat, sorgeix de la necessitat de parar, estar amb un mateix, interioritzar, compendre's,
ser conscient. La primera vegada que surt la idea de crear un centre on crèixer espiritualment,
anar més enllà del personatje, etc. fou el 21 de setembre 2004 a Bradinath (Himalaya), junt amb
Jaume Massana, ambdós influenciats per l'experiència de vida en l'ashram de Ramana Maharshi
i el propi Ramana com ser realitzat. Llavors era solament una idea que rondava la nostra ment i
els nostres cors, una idea en potència. Durant el 2005 vam anar concretant algun aspecte,
vam visitar alguns llocs i ens vam reunir amb gent potencialment interessada.


Al gener i febrer del 2006, redacto el primer escrit del projecte, aleshores projecte d'ashram que
pretenia integrar 3 àmbits: Temple-Centre de recerca-Finca biològica. Jaume s'uneix amb una dona
amb qui tindrà poc desprès una filla. Segueixo sola amb la idea, com flama que un cop encesa en
el cor no pot apagar-se. L'escrit es puleix gracies a les aportacions de: Josep Maria Pi i Faura,
José Sarto, Carme Torrent, Àngels Rovira, Rosaura Rosell, Elvira Pérez, Rafa Cao de Benós,
Manuel Arcos, Carme Tort.
El 13 i 14 de gener 2007, Q es redefineix com 'Centre de Recerca en Sostenibilitat', sumant les
aportacions de Ángeles Soto i Santiago Caballero, amb qui iniciem els primers pasos del projecte;
es segueix pulint amb les sutgerències de Rafa i Susana, Berto, Pilà i Andreas al 2008; i al gener
2009 amb les aportacions de María Jesús San Llorente, amb qui culmina la gestació i juntes
materialitzem la creació física del centre a Molinos, Terol.

De moltes, moltes converses amb molta i diversa gent durant més d'una década,
jo sols fou la escribana. Neus Buira Ferré

Les idees no són de ningú, pertanyen al temps.

Molinos, Terol 2009-2016

2009 · Neus al juliol i Maria Jesus al setembre, passem a viure a Molinos.
2010 · El 4 d'abril surt la terra per Q: 8 hectàrees a Valdepuertas.
2011 · Del 9 de febrer fins el 21 de setembre construïm l'espai central polivalent.
2012 i 2013 · construïm 2 cabanes individuals, i reparem una bassa.
2014-2015 · Iniciem les primeres activitats. A la tardor del 2014 María Jesús
decideix retirar-se de la vida activa que requereix el projecte i esdevé membre passiu.
2016 · El 25 de Juliol María Jesús deixa el projecte. Neus segueix endavant obrint una
nova etapa buscant persones afins per desenvolupar Q.
Després de 7 anys d'incalculable experiència, l'1 d'agost Q es redefineix com Centre d'Experimentació.

 

2017 · Inici d'una nova etapa, a l'encontre de persones afins per crear la comunitat.

Q necessita mínim 3 persones per a poder desenvolupar-se:
_ una per portar manteniments, reparacions, possibles noves construccions i gestió llenya.
_ una per portar el projecte agrícola de soberania alimentària.
_ una per portar oficina: web, internet, difusió, organització i coordinació d'activitats.

Com ser part del projecte.

 


Fases del projecte

. Gestació: 2006-2009

. Naixement-creació de les infraestructures bàsiques: 2010-2013

. Desenvolupament del pro
jecte: del 2014 en endavant


Temes estructurals de la vida quotidiana de Q
(condicions de vida):

. VIDA SOLAR
Regida pels cicles de llum i temperatura (Sol, Lluna i estacions de la Terra).
(veure que és la vida solar en l'enllaç: www.qcentro.org/Etica/T/vidasolar.html)

. SALUT
Basada en l'Agricultura i Alimentació natural adaptada als cicles del lloc; la Medicina preventiva holística
i les pràctiques espirituals.

. DOMÈSTICA
Basada en el respecte a la matèria, l'espai, l'ordre i la higiene, cuidar com un temple el lloc que habites.


El nostre dia a dia, rutines

. Silenci i meditación en els trànsits de llum (aurora i crepuscle), excepte si fem algo especial.

. Lectura del dia.

. El dia a dia s'organitza en funció de la sortida de Sol, migdia solar, posta de Sol, i les temperatures estacionals.
Generalment, els matins és temps col·lectiu d'activitat física vinculada a la domèstica, hort, manteniments, etc.
i les tardes és temps personal segons cadascu: estudi, pràctiques individuals, contemplació, etc.
En els periodes freds s'inverteix el ritme: matins d'estudi i tardes d'activitat física.

. Fem 1 àpat fort al dia i 2 petits àpats al llarg del dia segons necessitat.

. Les quatre llunes (nova, creixent, plena i menguant)assenyalen dies festius, de descans o de celebracions,
especialment la Lluna nova i plena.

. Celebracions anuals: solstici d'hivern (any nou) i d'estiu, equinoci de primavera i de tardor.

 

 

Què és, finalitat i valors · Origen i estat actual · Contacte i Donacions

 


Viabilitat

FINANCIACIÓ

Criteris generals

. Q no té finalitat lucrativa, el que preté és assolir la sostenibilitat en el seu més profund sentit.
Raó per la qual el diner no és el fi, sino una eina més per a realitzar una vida íntegra, material i espiritual.

. No endeudar-se, no demanar crédits ni préstams bancaris.

. Aconseguir i mantindre una reserva (banca interna) per a garantir 2 anys vista la supervivència.

. A curt-mig plaç el primer objectiu és assolir el dèficit 0.

. Un cop posat en marcha completament el projecte, els beneficis es reinvertiràn en projectes interns,
remuneracions i en col·laboracions a projectes externs afins, mai en el lucre personal de cap dels participants.


Fonts d'Ingressos

1) Donacions: Cercle de Col·laboració (es).

2) Estades de recès espiritual i de voluntariat (es).

3) Cursos i Seminaris.

4) Investigacions.

5) Produccions artesanals (es).

 

Q en els seus primers anys (2009-2014), ha estat financiat gràcies a les donacions de llurs fundadores:
Neus Buira i María Jesús San Llorente, així com de familiars i amics respectius.

L'actual fase de desenvolupament, té com a finalitat activar i conjugar les 5 fonts d'ingresos.

Q és obert a tota persona i entidat afí que vulgui col·laborar o participar sense ànim de lucre.

 

INFRAESTRUCTURES

Q disposa en l'actualidad d'un espai-base, centre de recursos, que fa la funció de casa-refugi-estudi-
taller-temple. Un espai dissenyat per a cobrir les necessitats bàsiques tant materials com espirituals.
També disposa d'una tenda ciruclar de 6m. i dos cabanes individuals, una de les quals és el retir-refugi
permanent de María Jesús.

Q té els permisos per a construir un altre espai: 1/3 magatzem i 2/3 retir individual.
I la possibilitat de sumar, en cas necessari, noves parcel·les a les seves 8 hectàrees de terreny.

Fase I _ 4 d'abril 2010 - 21 desembre 2012 · Infraestructures bàsiques: 199.396'59 €

1a PART : 4 abril 2010_ 21 septembre 2011: 165.378'93 €
Preservació
i gestió de l'aigua I, campament base, construcció casa-centre.

2a PART : 26 septembre 2011 _ solstici d'hivern 2012: 34.017'66 €
Preservació
i gestió de l'aigua II, restauració cabana i construcció d'1 nou retir.

balanç administratiu detallat

 

ACTIVITATS

Les activitats dependen de les inquietuts, coneixements i iniciatives de les persones residents,
i de les necessitats del moment.

Actualment oferim:

. Produccions : calendari solar-lunar, oli de rosa silvestre, llibretes d'espiral, saquets d'aromàtiques.

. Estades de recès espiritual i de voluntariat (es).

. Estades de Facilitació i Assessorament (es).
Facilitem un entorn propici per a grups petits (de 2 a 8 persones) que necessitin reunir-se y profunditzar en les seves temàtiques.
I assessorem en els següents temes:

_ Grups o projectes en gestació.

_ Vida solar i Gestió de recursos.

_ Nous paradigmes culturals, visions globals.

_ Arquitectura de la informació i Disseny.

. Seminaris dels nostres actuals temes de recerca i estudi:

_ Vellesa i Mort : Apendre a envellir i morir, un conscient desaferrament de la identitat lligada el cos.

_ Tantra : Ensenyances pràctiques no duals: Trika, Dzogchen, Mahamudra, ...

_ Sánscrit : Estudi de la gramàtica i traducció de textes / Invitació especial per un mestre de Sánscrit (es)

Organigrama amb especificació de feines en Economía

L'organigrama tradueix la realitat que vivim, la qual s'ha desenvolupat al llarg d'aquests més de 5 anys a la vall.

 

2017, és el mateix treball, sol que resituat en la base i la fi:


 

Qué és, finalitat i valors · Origen i estat actual · Viabilitat i organigrama feines

 

Contacte

Q

tel. 634320010  (horari d'hivern de 8:30 a 11:30, a l'estiu d'11 fins les 14h.)  

info@qcentro.org  (oficina-internet: dimecres als matims)

Adreça postal: Plaza Mayor, 1  44556 · Molinos (Teruel)

 

Donacions

Triodos Bank IBAN : ES86 1491 0001 2110 0855 3826 BIC TRIOESMM

 


links d'interès:

Sekem
(Egipte)
Una iniciativa pel desenvolupament rural sostenible, que integra l'àmbit econòmic, social i cultural.
www.sekem.com

Findhorn (Escocia)
Comunitat espiritual, ecoaldea i centre d'educació.
www.findhorn.org


(en construcció)