Q

 

Des de l'experiencia vital que oferim
a Q (veure Estil de Vida) i mitjançant
exercicis sencills, cadascú, segons
llurs circumstancies i la seva nece-
ssitat i voluntat de canvi, podrà
pendre consciència del seu quotidià
i decidir creativament quins canvis
vol i pot fer, i com dur-los a terme.
La creativitat aplicada a un-a mateix,
condueix a la revolució d'hàbits i
costums, és a dir, a la transformació
conscient de la forma de viure i
estar en el món.

Compartirem pràctiques de
l'ecologia, el decreixement i
l'autoconsciència
, entre altres:
* reconexió i readaptació als
ritmes naturals;
* com reduir la dependència
elèctrica i qué implica la auto-
gestió o soberania energètica;
* alimentació conscient,
* consum responsable,
* optimitzar recursos i com
reduir residus industrials,
* ús de les tecnologies digitals,
* respiració conscient,
* atenció plena en els actes
quotidians,
* meditació, etc.

 

Especialment indicat per a
persones, parelles, families
i grups en procés de canvi i
reorientació de vida, sigui
per voler anar a viure al
camp, iniciar un projecte de
vida, laboral, de comunitat, etc.

Dates: De març a octube a
petició de grups concrets.

Participació
: Mínim 3 i màxim
6 persones.

Aportació: 380 €
323€ si uses la G1, aportant
la voluntad amb Junes o DU.


+ informació i contacto:
Tel. 634320010 · info@qcentro.org

Q
Centre d'Experimentació

Molinos (Terol)
www.qcentro.org

Facilita: Neus Buira Ferré
Ideadora, co-fundadora i
responsable de Q (2006 - ...)

Inscripció ingressant 150€ a:
CAJA RURAL de TERUEL - IBAN:
ES55 3080 0021 2421 5444 8415
Concepte: Recés VC + Nom
Enviar comprobant bancari a
info@qcentro.org