Què és, finalitat i valors

Origen i estat actual

Viabilitat i donacions

Contacte


Informe anual


 

Què és, finalitat i valors

Q és un espai de retir envoltat de natura, on experimentar
una forma de vida sencilla i conscient, de baix impacte ambiental.
Un lloc on interioritzar, canviar hàbits, esdevenir conscients.


A Q experimentem un modus vivendi que integra 3
esferes indispensables per a la
sostenibilitat local i planetaria:
Economia, Ètica i Espiritualitat.


Propòsits:

 1. A nivell econòmic:
  Tendir vers un sistema econòmic basat el 50 % en intercanvis monetaris i l'altre 50% en el bescanvi.
  Per això, considerem imprescindible: reduir les necessitats, optimitzar la gestió de tots els recursos,
  establir ritmes laborals orgànics, lligats als cicles naturals; i desenvolupar el teixit social afí.

 2. A nivell ètic:
  Establir una comunitat de 6 persones afins, capaces d'organitzar-se de manera àgil i eficaç, sense
  lider. Això requereix en cada persona plena capacitat de diàleg, autodeterminació, iniciativa i
  ejecució; molta consciència, responsabilitat i transparència.

 3. A nivell espiritual:
  Facilitar un lloc de sanació, realització i transcendència.
  Un lloc on retirar-se individualment o en grup petit, i dedicar-se a la pràctica espiritual.
  Així mateix, oferim un lloc de trobada inter-i-transreligiós.

F
inalitat
Oferir un entorn favorable per al desenvolupament i realització de l'ésser humà,
en profit d'una Cultura de Pau.

 

Valors

E C O N O M I A
En tant l'art d'administrar la matèria i l'energia, indaguem en el desenvolupament d'un sistema econòmic
basat en el lliure intercanvi de bens materials, treball y coneixements.
Establim una economia central que respecta la llibertat econòmica individual.


Propòsit clau: Establir relacions equànims. Prescindir d'allò innecessari.

Valors econòmics
La AUSTERITAT, la sobrietat, mesura i respecte a la matèria.
La GENEROSITAT, allò que un aporta sense obtenció d'un benefici medit.
La AUTARQUIA, valdre's dels propis recursos per lograr la supervivència.
La TRANSPARÈNCIA administrativa i financera.
La CONCRECIÓ en l'us dels mitjans per a fins no especulatius.
La QUALITAT, primar la qualitat per sobre de la quantitat.
L'ESTALVI, Reduir-Reusar-Reciclar.
El TREBALL, comprés com a via d'alliberament quan es realitza sense esperar els seus fruits.


È T I C A
Els valors, principis i pràctiques que orienten el quotidià i ajuden a ubicar la demanda conscient
de l'instant. Indaguem en una organització sense lider, basada en l'absolut respecte a l'individu i
a la finalitat del projecte.

Propòsit clau: Lograr una organització basada en la consciència, responsabilitat i transparència.

Valors ètics
La NOBLESA, la sinceritat, transparència, claretat i bondat.
El RESPECTE, la humilitat, acceptació i gratitud.
El DIÀLEG d'humà a humà, saber escoltar i parlar sense etiquetes ni rols.
El CONSENS, l'acord en comú per a estipular hàbits, costums i rutines.
La RESPONSABILITAT, el compromís amb un mateix, els altres i el projecte.

E S P I R I T U A L I T A T
El procés de reconeixement i realització de l'essència, anomenis Déu, Ser, Esperit, Consciència,
Llum, Vacuïtat, Amor, Tao, Alà, Brahma, Llibertat, Veritat, etc.. Oferim un entorn favorable per
al desenvolupament espiritual, obert a totes les tradicions del món.

Propòsit clau: La total realització i lliberació de l'ésser humà;
anar més enllà del personatge; transcendir la dualitat.

Valors espirituals
L'AMOR, eix de la compassió i l'entrega, allò que transcendeix el tu i el jo.
La LLIBERTAT, reflexe i fruit de la Consciència.
La CREATIVITAT, principi vital generador i regenerador de l'existent.

La SAVIESA, Coneixement profon de pertenença a la totalitat.
El SILENCI, ressó de la presència del Ser.

 

Què és, finalitat i valors · Viabilitat i donacions · Contacte


Origen i estat actual del projecte

Q sorgeix de dos corrents que es fonen en una, viure conscient.

Fases del projecte:
. Gestació: 2006-2009
. Naixement-creació de les infraestructures bàsiques: 2010-2012
. Desenvolupament del pro
jecte: del 2013-2014 en endavant

Europa, Barcelona 2001

Per un costat sorgeix de la inquietud social i la necessitat de fer "algo"
per la Pau i la Democracia, necessitat de transcendir les dualitats que ens
mantenen en conflicte i viure dignament com humans.
D'aquest impuls sorgeix al 2002 el web-manifiest quelcom.net.
Anys més tard, pendré la lletra q com a nom del projecte.


India, Arunachala 2003 · Himâlaya 2004

Per un altre costat, sorgeix de la necessitat de parar, estar amb un mateix,
interioritzar, compendre's, ser conscient.
La primera vegada que surt la idea de crear un centre on crèixer espiritualment,
anar més enllà del personatje, etc. fou el 21 de setembre 2004 a Badrinath
(Himalaya), junt amb Jaume Massana, ambdós influenciats per l'experiència
de vida en l'ashram de Ramana Maharshi i el propi Ramana com ser realitzat.
Llavors era solament una idea en potència que rondava la nostra ment i els
nostres cors. Durant el 2005 vam concretar algun aspecte, vam visitar alguns
llocs i ens vam reunir amb gent potencialment interessada.


Al gener i febrer del 2006, redacto el primer escrit del projecte, aleshores
projecte d'Ashram-Centre de recerca-Finca biològica. Jaume s'uneix amb una
dona amb qui tindrà poc desprès una filla. Segueixo sola amb la idea, com
flama que un cop encesa en el cor no pot apagar-se. L'escrit es puleix gràcies
a les aportacions de: Josep Maria Pi i Faura, José Sarto, Carme Torrent, Àngels
Rovira, Rosaura Rosell, Elvira Pérez, Rafa Cao de Benós, Manuel Arcos i
Carme Tort.


El 13 i 14 de gener 2007, Q es redefineix com 'Centre de Recerca en Soste-
nibilitat', sumant les aportacions de Ángeles Soto i Santiago Caballero, amb
qui iniciem els primers pasos del projecte; es segueix pulint amb les sutgerèn-
cies de Rafa i Susana, Berto, Pilà i Andreas al 2008; i al gener 2009 amb les
aportacions de María Jesús San Llorente, amb qui culmina la gestació i juntes
materialitzem la creació física del centre a Molinos, Terol.

De moltes, moltes converses amb molta i diversa gent durant més d'una década,
jo sols fou la escribana. Neus Buira Ferré

Les idees no són de ningú, pertanyen al temps.

2009 · Neus al juliol i Maria Jesus al setembre, passem a viure a Molinos.
2010 · El 4 d'abril surt la terra per Q: 8 hectàrees a Valdepuertas.
2011 · Del 9 de febrer fins el 21 de setembre construïm l'espai central.
2012 · Construïm 2 cabanes: 1 per la M. Jesus i una altra per recés individual.
2013- 2014 · Iniciem les primeres activitats. Tardor del 2014: Maria Jesús de-
cideix retirar-se de la participació activa del projecte i esdevé membre passiu.

2016 · El 25 de Juliol María Jesús deixa el projecte i l'1 d'agost Q es redefineix
com Centre d'Experimentació. Neus fa una reflexió sobre 10 anys viscuts.
2017 · Inici d'una nova etapa amb un programa anual de retirs.
2019 · El 3 de març María Jesús torna al projecte com membre passiu jubilat.
A la primavera es construeix una 3a cabana on passa a viure-hi la Neus.2022 ·
Un any de reflexió, aclaracions i renovació de l'impuls del projecte.
Es reestructura i sintetiza el web per a facilitar el trobament de les
persones amb qui formar la comunitat anhelada
: Unir-se al projecte.

 

Què és, finalitat i valors · Origen i estat actual · Contacte

 


Viabilitat

Criteris generals

. No endeudar-se, no demanar crédits ni préstams bancaris.

. Aconseguir i mantindre una reserva (banca interna) per a garantir 2 anys vista la supervivència.

. A curt plaç el primer objectiu és mantenir el dèficit 0.

. Un cop posat en marcha completament el projecte, els beneficis es reinvertiràn en projectes interns,
remuneracions i en col·laboracions a projectes externs afins, mai en el lucre personal de cap dels participants.


Fonts d'Ingressos

Q en els seus primers anys (2009-2014), ha estat financiat gràcies a les donacions de llurs 2 fundadores:
Neus Buira
i María Jesús San Llorente, així com de familiars i amics respectius.

Actualment la financiació està basada en:

1) Estades

2) Produccions

3) Donacions, mitjançant el Cercle de Col·laboració, que neix el 2015 com a instrument d'ajuda a la viabilitat.

Q agraeix profondament a les persones que ens ayudeu amb la vostra col·laboració.

Pots fer-la aqui:
Caja Rural de Teruel IBAN: ES55 3080 0021 2421 5444 8415Qué és, finalitat i valors · Origen i estat actual

 

Contacte

Q

tel. 634320010
info@qcentro.org

Adreça postal: Plaza Mayor, 1  44556 · Molinos (Teruel)