hivern 2022

Què és, finalitat i valors

Origen i estat actual

Viabilitat i donacions

Contacte


Informe anual


 

Què és, finalitat i valors

Q és un espai de retir envoltat de natura,
on experimentar una forma de vida sencilla i conscient, de baix impacte ambiental.

Un lloc on interioritzar, meditar, canviar hàbits, esdevenir conscients, ésser si mateix.


A Q experimentem un modus vivendi que integra 3 dimensions capdals de la vida humana:
Economia, Ètica i Espiritualitat. 3 esferes indispensables per a la sostenibilitat local i planetaria.


Experimentem en aquestes esferes amb els següents propòsits:

 1. A nivell econòmic:
  Tendir vers un sistema econòmic basat el 50 % en intercanvis monetaris i l'altre 50% en el bescanvi.
  Per això, considerem imprescindible: reduir les necessitats, optimitzar la gestió de tots els recursos,
  establir ritmes laborals orgànics, lligats als cicles naturals; i desenvolupar el teixit social afí.

 2. A nivell ètic:
  Acconseguir una comunitat de 6 persones afins, capaces d'organitzar-se de manera àgil i eficaç, sense lider.
  Això requereix en cada persona plena capacitat de diàleg, autodeterminació, iniciativa i ejecució;
  molta consciència, responsabilitat i transparència.

 3. A nivell espiritual:
  Facilitar un lloc de sanació, realització i transcendència.
  Un lloc on retirar-se individualment o en grup petit, i dedicar-se a la pràctica espiritual.
  Així mateix, oferim un lloc de trobada inter-i-transreligiós.

F
inalitat
Oferir un entorn favorable per al desenvolupament i realització de l'ésser humà,
en profit d'una Cultura de Pau.

 

Valors

E C O N O M I A
Entenent per 'economia' l'art d'administrar la matèria i l'energia, experimentem i indaguem en el
desenvolupament d'un sistema econòmic basat en el lliure intercanvi de bens materials, treball,
coneixements, i en el lliure acte de donar.
Establint una economia central que respecti la llibertat econòmica individual.

Principi i propòsit clau: Establir relacions equànims. Prescindir d'allò innecessari.

Valors econòmics
La AUSTERITAT, la sobrietat, mesura i respecte a la matèria.
La GENEROSITAT, allò que un aporta sense obtenció d'un benefici medit.
La AUTARQUIA, valdre's dels propis recursos per lograr la supervivència.
La TRANSPARÈNCIA administrativa i financera.
La CONCRECIÓ en l'us dels mitjans per a fins no especulatius.
La QUALITAT, primar la qualitat per sobre de la quantitat.
L'ESTALVI, Reduir-Reusar-Reciclar.
El TREBALL, comprés com a via d'alliberament quan es realitza sense esperar els seus fruits.


È T I C A

Entenent per 'ètica' els valors, principis i pràctiques que orienten el quotidià i ajuden a
ubicar la demanda conscient de l'instant; busquem establir una organització sense lider,
basada en l'absolut respecte a l'individu i a la finalitat del projecte.

Principi i propòsit clau: Lograr una organització àgil i eficaç que conjugui:
consciència, responsabilitat i transparència.

Valors ètics
La NOBLESA, la sinceritat, transparència, claretat i bondat.
El RESPECTE, la humilitat, acceptació i gratitud.
El DIÀLEG d'humà a humà, saber escoltar i parlar sense etiquetes ni rols.
El CONSENS, l'acord en comú per a estipular hàbits, costums i rutines.
La RESPONSABILITAT, el compromís amb un mateix, els altres i el projecte.

 

E S P I R I T U A L I T A T
Entenent per 'espiritualitat' el reconeixement i realització de l'essència, anomenis
Déu, Ser, Esperit, Consciència, Llum, Vacuïtat, Amor, Tao, Alà, Brahma, Llibertat, etc.;
oferim un entorn favorable per al desenvolupament espiritual, obert a totes les tradicions del món.

Principi i propòsit clau: La total realització i lliberació de l'ésser humà;
anar més enllà del personatge; transcendir la dualitat.

Valors espirituals
L'AMOR, allò que transcendeix el "tu" i el "jo", la compassió, l'entrega.
La SAVIESA, el Coneixement profon de pertenença a la totalitat.
La LLIBERTAT, reflexe de la Consciència.
La CREATIVITAT, principi vital generador i regenerador de l'existent.
El SILENCI, en tant força-presència del Ser.

 

Què és, finalitat i valors · Viabilitat i donacions · Contacte


Origen i estat actual

Q sorgeix de dos corrents que es fonen en una, viure conscient.

Fases del projecte:
. Gestació: 2006-2009
. Naixement-creació de les infraestructures bàsiques: 2010-2013
. Desenvolupament del pro
jecte: del 2014 en endavant

 

Europa, Barcelona 2001

Per un costat sorgeix de la inquietud social i la necessitat de fer "algo" per la Pau
i la Democracia, necessitat de transcendir les dualitats que ens mantenen en
conflicte i viure dignament com humans. D'aquest impuls sorgeix al 2002 el web-
manifiest quelcom.net. Anys més tard, pendré la lletra q com a nom del projecte.


India, Arunachala 2003 · Himâlaya 2004

Per un altre costat, sorgeix de la necessitat de parar, estar amb un mateix,
interioritzar, compendre's, ser conscient. La primera vegada que surt la idea
de crear un centre on crèixer espiritualment, anar més enllà del personatje, etc.
fou el 21 de setembre 2004 a Bradinath (Himalaya), junt amb Jaume Massana,
ambdós influenciats per l'experiència de vida en l'ashram de Ramana Maharshi
i el propi Ramana com ser realitzat. Llavors era solament una idea que rondava
la nostra ment i els nostres cors, una idea en potència. Durant el 2005 vam anar
concretant algun aspecte, vam visitar alguns llocs i ens vam reunir amb gent
potencialment interessada.


Al gener i febrer del 2006, redacto el primer escrit del projecte, aleshores projecte
d'ashram que pretenia integrar 3 àmbits: Temple-Centre de recerca-Finca biològica.
Jaume s'uneix amb una dona amb qui tindrà poc desprès una filla. Segueixo sola amb
la idea, com flama que un cop encesa en el cor no pot apagar-se. L'escrit es puleix
gràcies a les aportacions de: Josep Maria Pi i Faura, José Sarto, Carme Torrent, Àngels
Rovira, Rosaura Rosell, Elvira Pérez, Rafa Cao de Benós, Manuel Arcos, Carme Tort.


El 13 i 14 de gener 2007, Q es redefineix com 'Centre de Recerca en Sostenibilitat',
sumant les aportacions de Ángeles Soto i Santiago Caballero, amb qui iniciem els
primers pasos del projecte; es segueix pulint amb les sutgerències de Rafa i Susana,
Berto, Pilà i Andreas al 2008; i al gener 2009 amb les aportacions de María Jesús
San Llorente
, amb qui culmina la gestació i juntes materialitzem la creació física del
centre a Molinos, Terol.

De moltes, moltes converses amb molta i diversa gent durant més d'una década,
jo sols fou la escribana. Neus Buira Ferré

Les idees no són de ningú, pertanyen al temps.

Molinos, Terol 2009-...

2009 · Neus al juliol i Maria Jesus al setembre, passem a viure a Molinos.
2010 · El 4 d'abril surt la terra per Q: 8 hectàrees a Valdepuertas.
2011 · Del 9 de febrer fins el 21 de setembre construïm l'espai central.
2012-2013 · Construïm 2 cabanes, 1 d'elles per la M. Jesus, i reparem una bassa.
2014 · Iniciem les primeres activitats. A la tardor del 2014 María Jesús decideix
retirar-se de la vida activa que demana el projecte i esdevé membre passiu.
2016 · El 25 de Juliol María Jesús deixa el projecte. L'1 d'agost Q es redefineix com
Centre d'Experimentació
. Neus fa una reflexió sobre el procés de 10 anys viscuts.2017
· Inici d'una nova etapa amb un programa anual de retirs.
2019 · El 3 de març María Jesús torna al projecte com membre jubilat.
A la primavera es construeix una 3a cabana on passa a viure-hi la Neus.
2020 · Llancem un nou comunicat per a trobar ascetes-ioguis afins amb
qui crear una petita comunitat i portar endavant Q:
Com unir-se al projecte.

 

 

Què és, finalitat i valors · Origen i estat actual · Contacte

 


Viabilitat

Criteris generals

. No endeudar-se, no demanar crédits ni préstams bancaris.

. Aconseguir i mantindre una reserva (banca interna) per a garantir 2 anys vista la supervivència.

. A curt plaç el primer objectiu és mantenir el dèficit 0.

. Un cop posat en marcha completament el projecte, els beneficis es reinvertiràn en projectes interns,
remuneracions i en col·laboracions a projectes externs afins, mai en el lucre personal de cap dels participants.


Fonts d'Ingressos

Q en els seus primers anys (2009-2014), ha estat financiat gràcies a les donacions de llurs 2 fundadores:
Neus Buira
i María Jesús San Llorente, així com de familiars i amics respectius.

Actualment la financiació està basada en:

1) Estades

2) Produccions
artesanals

3) Donacions, mitjançant el Cercle de Col·laboració, que neix el 2015 com a instrument d'ajuda a la viabilitat.

Q agraeix profondament a les persones que ens ayudeu amb la vostra col·laboració.

Pots fer-la aqui:

Triodos Bank IBAN: ES86 1491 0001 2110 0855 3826 BIC TRIOESMMQué és, finalitat i valors · Origen i estat actual

 

Contacte

Q

tel. 634320010
info@qcentro.org

Adreça postal: Plaza Mayor, 1  44556 · Molinos (Teruel)