quelcom > puente : colaboraciones >> educación

documents en català i español
sense correcció ortogràfica


Eina Escola de Disseny i Art

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 BARCELONA
tel. 93 203 09 23
fax 93 280 05 54
info@eina.edu www.eina.edu


assignatura trocal de 4art (Gràfic, Interiors, Producte)
Anàlisi i Crítica del Disseny II

col.laboració/professora Neus Buira Ferré

memòria cursos 2000-2004
recull de material elaborat en els 4 anys


curs 2000-2001

dossier I :
. prefaci
. valoració del procès acadèmic
. qüestions obertes sobre disseny
. aportació teòrica al tema PFC "Linea de costa":
__notas sobre NATURALEZA y CULTURA
__notas sobre CULTURA del Ocio
. bibliografia


:::::::
notes preses en les presentacions
públiques del PFC (jul.-set. 2001)


curs 2001-2002dossier II :

0. portada-intro + index

1. qüestions pedagògiques
__ valors i objectius pedagògics
__ autoavaluació del procès acadèmic
__ notes : pedagogia i metodologies


2. qüestions sobre DISSENY

3. recerca temàtica PFC: L'UAB
__3.0 qüestions previes:
_____
intro
_____ relacions fonamentals
_____ valors culturals
_____ funció i finalitat de l'universitat
_____ esboç recerca històrica
__3.1 l'UAB:
_____ reflexions gràfiques

_____ valors en EDUCACIÓ i CONEIXEMENT
__3.2 conclusions generals

4. bibliografiacurs 2002-2003

 

dossier III:

0. portada-prefaci-index

1. Pedagogia
__ manifest pedagògic
__ autoavaluació procès acadèmic
__ exercicis

2. Metodologia
__ 2.0 coses bàsiques a treballar
__ 2.1 debats
__ 2.2 lectures
__ 2.3 preguntes
__ 2.4 treball de camp
__ 2.5 guió AC D
__ 2.6 definicions

3. Bibliografia


4. arxiu de imatges

::::::::::::::::
comentaris (informe del curs)


curs 2003-2004
0. programa assignatura
0.1 full d'entregues-calendari: Grup 1/ Grup 2

1. pedagogia (manifest + objectius)

2. metodologia:
__2.1 coses bàsiques a treballar (actualització: 2.3.004)
__2.2 debats mensuals
__2.3 lectures: debat I / debat II / debat III
_____2.3.1 sobre situacionisme: apunts / soc. espectacle / altres textes
__2.4 definicions
__2.5 guió AC D: gràfic / interiors / producte

__2.6 exercicis: Grup 1
Grup 2

3. bibliografia general

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
breu ressenya sobre les recerques: Grup 1 / Grup 2

* algunas frases dichas

::::::::::::::::::::::::
informe del curs:
Grup 1 (octubre-febrer)
Grup 2 (febrer-juny i general dels 4 anys)

 

 

mostra d'alguns treballs realitzats
compilació atzarosa en funció dels arxius digitals disposnibles

autoretrat
(tècnica lliure/dinA4)


Oriol Caba

Miguel Arregui

Antonia Serra

Alba Aguade

Elisabet Perez


Anna Parera

Esther Sanz

Ignasi Vinyeta

Teresa Beltrán

 


mapes, síntesis gràfiques
segons tema de recerca escollit (dinA4)


esquema disseny Producte
(fet en grup)


LLorenç Siscart-Jordi Roura

Fernando Delgado

MĒ Teresa Esteban


Ruben Reina

Joana LLeixà

mapa resultant de la interpretació dinàmica dels diàlegs i pensaments sorgits en els debats

Debat III: Valors i Ètica
G1: 1.12.2002


Debat III: Valors i Ètica
G1: 1.12.2003

 

 

autoretrat professional
(tècnica lliure/dinA4)


Manel Font

Violeta Gladstone


Jordi Raventós


Marta Solà


Jaume Colomer

Marc Ayala

Violeta Crespo


Josep LLuís Cortina

Mariona Abati

Marta Vega


Aleix ArtigalBegoña Claveria

Marc Coll

Paula Bruses

Santiago Vilanova


lllll Blossius

Mercè Ramos

Roser Gea


*
*
*nbf OBRA ARTÍSTICA 1986-2006 / 2000-2004